Archives for February 2017 | Blauw Boven - BLOG - Training & consultancy vanuit een luchtvaartperspectief

ETTO

ETTO - Efficiency - Thoroughness Trade Off

ETTO_TETO-large
Mensen zijn efficiënte wezens. Dat is natuurlijk mooi want dat is precies wat een organisatie wil…of niet?
Inderdaad, of niet. Efficiency is een mooi iets, maar het moet een keuze zijn. Welke risico's introduceren we bij het verhogen van efficiency? Kunnen we deze risico's goed mitigeren (de mogelijke negatieve uitkomst beperken)? Soms is het beter om ten koste van efficiency te kiezen voor meer thoroughness (grondigheid/nauwgezetheid), zeker als je je realiseert dat diegene die voor je in het proces hebben gezeten waarschijnlijk ook al efficient zijn geweest….


ETTO principle - Erik Hollnagel