Blauw Boven - SAFETY - Veiligheid - Risicotraining - Risicomanagement
Stacks Image 37
Om veiligheid op een hoger plan te krijgen is het noodzakelijk om de gehele organisatie hierop in te richten. Safety kan alleen maar zegevieren in de juiste cultuur.

In de luchtvaart is
veiligheid altijd nummer 1, dat geldt in alle lagen van de organisatie.

Zaken als just-culture en level II safety denken (Prof Ph. D Erik Hollnagel) zijn daarbij onontbeerlijk. Uw werknemers zijn de belangrijkste asset als het gaat om veiligheid, een goede voorlichting en training op het gebied van veiligheid zijn daarbij essentieel.

Met name de (petro-)chemische industrie en de medische wereld hebben al een aantal concepten van de luchtvaartindustrie geadopteerd. Wat is voor uw organisatie de volgende stap?