Blauw Boven - SA - Situational Awareness

SA - Situational Awareness

SA_endsley

SA model - Prof Mica Endsley


Er zijn veel zaken van invloed op ons Situational Awareness (weten wat er om ons heen gebeurt en welke invloed dat kan hebben op de toekomst). Een groot gedeelte daarvan ligt bij ons zelf, het individu.
Zelfmanagement, de manier waarop wij met de omgeving om gaan en de manier waarop wij onszelf laten beïnvloeden door onze omgeving zijn mede bepalend voor hoe wij de omgeving en onszelf (wij maken ook deel uit van de omgeving) zien. Wat doen wij bewust om een zo goed mogelijk SA op te bouwen en staan we voldoende open voor andere zienswijzen en onze eigen beperkingen ?