Blauw Boven - TEM - Threat and Error Management

CREW RESOURCE MANAGEMENT/

CREW RESOURCE MANAGEMENT rosmalen

Stacks Image 101
  • Elke dag nemen we risico’s - Niets wat wij doen is geheel risicovrij.
  • Elke dag maken we fouten - We doen ons best om ze te voorkomen, maar ze gebeuren soms toch.
  • Elke dag worden we geconfronteerd met uitdagingen - Vaak hebben we ze van tevoren zien aankomen, maar soms ook niet. 
  • Vaak loopt het goed af - Maar niet altijd.

Threat and error management is er op gericht risico’s en errors beter in beeld te krijgen, te begrijpen welke consequenties ze kunnen hebben en ze beheersbaar te maken. Op die manier kunnen we voorkomen dat risico's uitmonden in een situatie die we graag hadden willen voorkomen.
Threat & Error Management (TEM) is in de afgelopen 40 jaar steeds verder geëvolueerd. Initieel is het ontstaan om veiligheidsrisico's beheersbaar te maken in de luchtvaart met de kennis die werd opgedaan op het gebied van human factors en crew resource management. Tijdens audits (inspecties) in de cockpit van vliegtuigen (LOSA's) kwamen bedreigingen aan het licht die men graag beheersbaar wilde maken om de veiligheid te vergroten. 
Door NASA en de universiteit van Texas is het threat & error management model ontwikkeld dat gebruikt kan worden als veiligheidsanalyse tool en een tool om te kijken naar specifieke werksituaties. 
In de volgende video lichten we het model toe.